Dispečing 0903 219 111

DRAFT

Bezporuchový chod výťahov

Vďaka kvalitným komponentom od renomovaných dodávateľov.

Atraktívny dizajn

Vytvoríme nadštandardný dizajn kabíny a dvier výťahu.

Výroba na mieru

Výťahy prispôsobíme vašim požiadavkám.

Bratislava a okolie

Je naše hlavné pôsobisko.

Energická úspora

Dodávame energeticky úsporné výťahy.

Tibor LENGYEL

konateľ

Rastislav SLOBODA

konateľ

Mgr. Pavol SLOBODA

servis, cenové ponuky, fakturácia

Ing. Marián ŽBIRKA

konštruktér, projektant

Kompletná výmena výťahu zahŕňa

Demontáž pôvodného výťahu

Odvoz a ekologickú likvidáciu vzniknutého odpadu

Kompletný materiál a komponenty nového výťahu

Dovoz materiálu a dopravné náklady

Montáž nového výťahu podľa zmluvne zvolenej špecifikácie

Stavebné a murárske práce vrátane obojstranného zamurovania nových šachtových dverí

Protiprachový náter podlahy a strojovne a priehlbne šachty

Priebežné odstraňovanie nečistôt a vyčistenie miesta realizácie po ukončení prác

Úradnú skúšku výťahu vrátane vydania certifikátu zhody

Kompletnú sprevodnú technickú dokumentáciu k výťahu

Porovnanie pôvodných a nových výťahov