Dispečing 0903 219 111

Rekonštrukcie

Najoptimálnejšie riešenie, ktoré naši zákazníci oceňujú, je kompletná rekonštrukcia výťahov v plnom súlade s požiadavkami platných noriem STN EN. Dochádza ku kompletnej výmene pôvodných výťahov za nové, pričom celá realizácia prebieha formou „na kľúč“. Výťah je po ukončení prác pripravený na okamžité používanie.

Kompletná výmena výťahu

Každej kompletnej výmene existujúceho výťahu v budove či bytovom dome predchádza osobná obhliadka, dôkladné zameranie, konzultácia so zákazníkom a poskytnutie odborného poradenstva. Následne vypracujeme návrh najvhodnejšieho riešenia. Túto službu poskytujeme úplne bezplatne a nie je viazaná kúpou nového výťahu. Cenová ponuka je pripravená na základe detailnej projekcie a dôsledného zváženia všetkých parametrov.

Pri výmene výťahu sa zameriavame najmä na maximálne možné využitie priestoru výťahovej šachty, pričom nové výťahy majú spravidla väčšie rozmery kabíny a vyššiu nosnosť. Veľkú pozornosť venujeme aj voľbe správneho pohonu a vhodného typu kabínových a šachtových dverí. Našim zákazníkom prinášame širokú paletu možností pri výbere vlastného dizajnového vyhotovenia nového výťahu. Ponúkame rozsiahle spektrum farebných kombinácií a rôznych povrchových materiálov na kabíny aj dvere. Vďaka tomu je vzhľad každého výťahu jedinečný a presne zodpovedá zákazníckym požiadavkám. Kvalitu a spoľahlivosť nového výťahu garantujeme vďaka použitiu špičkových komponentov od overených dodávateľov.

S realizáciou nového výťahu zabezpečíme všetky súvisiace činnosti, od demontáže a likvidácie pôvodného výťahu, cez montáž, stavebné a murárske práce, až po úradné odskúšanie výťahu a vyhotovenie technickej dokumentácie. Zákazníkovi tým nevznikajú žiadne ďalšie starosti ani dodatočné náklady.

Pridanou hodnotou nových výťahov LIFTSTAV je:

Neporovnateľne vyššia úroveň bezpečnosti, spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Jednoduché a intuitívne ovládanie.

Vysoká energetická úspornosť.

Tichý a komfortný chod s plynulým rozjazdom a dojazdom.

Moderný dizajn a kvalitné vysokoodolné povrchy.

Garantovaný pôvod technológie a komponentov s európskou certifikáciou.

Rekonštrukcia výťahovej šachty

Zastarané pletivové šachty a pôvodné šachty s drôteným sklom nie sú pre potreby nových výťahov vyhovujúce, lebo nespĺňajú prísne požiadavky na pevnosť a odolnosť stien výťahových šácht v zmysle súčasných noriem STN EN.

Preto spolu s montážou nového výťahu zabezpečíme aj kompletnú rekonštrukciu výťahovej šachty. Rekonštrukcia šachty zahŕňa statické posúdenie, stavebné úpravy a spevnenie základu šachty, a spevnenie konštrukcie šachty. Dodávame buď konštrukciu s plnými stenami z certifikovaného sadrovláknitého obkladu najvyššej kvality, alebo presklenú šachtu s výplňami vrstveným bezpečnostným sklom, ktorá zaistí vysokú estetickú hodnotu bytového domu.

Zastarané pletivové šachty a pôvodné šachty s drôteným sklom nie sú pre potreby nových výťahov vyhovujúce, lebo nespĺňajú prísne požiadavky na pevnosť a odolnosť stien výťahových šácht v zmysle súčasných noriem STN EN.

Preto spolu s montážou nového výťahu zabezpečíme aj kompletnú rekonštrukciu výťahovej šachty. Rekonštrukcia šachty zahŕňa statické posúdenie, stavebné úpravy a spevnenie základu šachty, a spevnenie konštrukcie šachty. Dodávame buď konštrukciu s plnými stenami z certifikovaného sadrovláknitého obkladu najvyššej kvality, alebo presklenú šachtu s výplňami vrstveným bezpečnostným sklom, ktorá zaistí vysokú estetickú hodnotu bytového domu.

Ďalej zabezpečujeme

V rámci rekonštrukcie výťahu Vám ponúkame aj doplnkové služby súvisiace s výťahárskou činnosťou.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Projekcia výťahov

Mám záujem o rekonštrukciu výťahu.