Dispečing 0903 219 111

Servis a služby

Poskytujeme komplexné služby spojené so servisnou činnosťou na výťahových zariadeniach. Vykonávame bežnú prevádzkovú údržbu, záručný aj pozáručný servis, opravy všetkých druhov, odborné prehliadky a skúšky výťahov v súlade s Vyhláškou č. 508/2009 Z. z.

Servisná starostlivosť

Poskytujeme zmluvný servis výťahov v bytových domoch a polyfunkčných objektoch, taktiež v zdravotníckych zariadeniach, domovoch sociálnych služieb, ubytovacích a reštauračných zariadeniach. Na naše služby sa dlhoročne spoliehajú desiatky správcovských spoločností a spoločenstiev vlastníkov bytov.

Zabezpečujeme komplexnú servisnú činnosť pre vyše 700 výťahov, najmä v hlavnom meste a okolí. Naši servisní technici sú pravidelne školení odborníci, ktorí majú bohaté skúsenosti s vykonávaním záručného aj pozáručného servisu výťahov. Údržbu vykonávame v plnom rozsahu podľa platných predpisov pre prevádzkovanie zdvíhacích zariadení.

Pre zaistenie rýchlej opravy alebo výmeny poruchového dielu disponujeme vlastnou zámočníckou dielňou a rozsiahlym skladom náhradných dielov.

Ponúkame Vám naše servisné služby:

Údržba

Pravidelná údržba výťahov v zmluvne dohodnutom rozsahu.

Revízie

Revízne prehliadky výťahov v súlade s platnou vyhláškou.

Skúšky

Odborné a opakované úradné skúšky výťahov podľa platnej vyhlášky.

Opravy

Príchod na opravu výťahu do 2 hodín od nahlásenia poruchy na dispečing v pracovných dňoch, cez víkendy a sviatky.

Vyslobodzovanie osôb

Havarijná služba nonstop 24/7 s príchodom do 15 minút od nahlásenia.

Údržba

Pravidelná údržba výťahov v zmluvne dohodnutom rozsahu.

Revízie

Revízne prehliadky výťahov v súlade s platnou vyhláškou.

Skúšky

Odborné a opakované úradné skúšky výťahov podľa platnej vyhlášky.

Opravy

Príchod na opravu výťahu do 2 hodín od nahlásenia poruchy na dispečing v pracovných dňoch, cez víkendy a sviatky.

Vyslobodzovanie osôb

Havarijná služba nonstop 24/7 s príchodom do 15 minút od nahlásenia.

Online monitoring výťahov

Pre naše nové výťahy ponúkame pokrokovú službu online monitoringu s okamžitou servisnou podporou. Táto služba umožňuje sledovať výťah na diaľku v reálnom čase, pričom v prípade výskytu poruchy výťah automaticky odošle na dispečing chybovú hlášku. K odstráneniu prípadnej poruchy preto dochádza bezodkladne.

Vozový park

Náš vozový park je na dispečingu neustále monitorovaný pomocou systému GPS. Vďaka tomu vieme po nahlásení poruchy alebo havarijnej situácie promptne vyslať na zásah najbližší servisný tím a urýchliť odstránenie poruchy výťahu.

Sklad náhradných dielov

V našom servisnom stredisku v Bratislave máme k dispozícii veľké skladové zásoby náhradných dielov pre všetky typy výťahov, čo nám v prípade poruchy umožňuje zabezpečiť včasnú a spoľahlivú opravu výťahu.

Očakávate špičkový a spoľahlivý servis?