Dispečing 0903 219 111

Nové inštalácie

Pre staršie bytové domy bez výťahu, pre novostavby alebo prístavby rodinných domov, bytových a administratívnych objektov zabezpečíme dodanie výťahu a výťahovej šachty presne podľa požiadaviek zákazníka. Technické riešenie nového zariadenia navrhneme na mieru a zrealizujeme kompletnú montáž na kľúč.

Riešenie pre existujúce budovy bez výťahu

V praxi sa často stretávame s prípadmi, že pôvodný nízkopodlažný bytový dom nedisponuje výťahom. To sa časom stáva veľkou prekážkou pre komfort každodenného života, obzvlášť pre starších obyvateľov, ľudí s obmedzenou pohyblivosťou alebo pre rodičov s malými deťmi. Práve pre tieto bytové domy ponúkame vhodné riešenie vo forme kompletnej výstavby výťahu. Zabezpečíme celý proces realizácie od zamerania objektu a návrhu vhodného typu výťahu cez projekčnú a inžiniersku činnosť až po montáž a kolaudáciu nového zariadenia. K novému výťahu v prípade potreby zrealizujeme aj výstavbu novej výťahovej šachty.

Riešenie pre novostavby

V našom portfóliu sa nachádzajú výťahy všetkých typov a veľkostí, osobné aj nákladné, určené pre rôzne účely využívania a so širokou mierou prispôsobenia technických parametrov aj vzhľadu. Okrem bytových domov dodávame výťahy na mieru aj pre domovy sociálnych služieb, zdravotnícke, ubytovacie či reštauračné zariadenia. Zárukou kvality, spoľahlivosti a dlhej životnosti nového výťahu je použitie špičkových komponentov od overených dodávateľov.

Trakčný alebo hydraulický pohon

Plná alebo presklená šachta

Umiestnenie v interiéri alebo exteriéri

Individualizácia vzhľadu

Výroba na mieru

Výstavba výťahovej šachty

Pre objekty bez výťahu a bez predpripravenej šachty ponúkame možnosť kompletnej výstavby novej výťahovej šachty. Konštrukcia aj vzhľad šachty sú naprojektované na mieru pre konkrétny objekt a technológiu navrhovaného nového výťahu. Novú šachtu je možné zrealizovať ako v interiéri, tak aj v exteriéri budovy. Výstavbu šachty vieme zabezpečiť vrátane kompletnej inžinierskej činnosti a prípravy podkladov pre stavebné konanie.

Uzavretá výťahová šachta s plnými stenami pre bežný bytový dom.

Presklená výťahová šachta zabezpečí reprezentatívny vzhľad Vášho objektu.

Výrobné a dielenské priestory

Ďalej zabezpečujeme

V rámci rekonštrukcie výťahu Vám ponúkame aj doplnkové služby súvisiace s výťahárskou činnosťou.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Projekčná činnosť

Pripravíme podklady potrebné na ohlásenie stavby alebo k stavebnému povoleniu, ako aj k žiadosti o úver zo ŠFRB.

Kamerový systém

Zabezpečíme inštaláciu profesionálneho kamerového systému do kabíny výťahu.

Murárske práce

Vykonáme doplnkové murárske práce, vymaľovanie strojovne, vymaľovanie výťahovej šachty a položenie dlažby pred výťahom.

Zámočnícke práce

Na mieru vyrobíme nové poklopy vrátane ich vyváženia, nové prístupové rebríky alebo nové dvere do strojovne.

Elektrický prívod

Zrealizujeme kompletnú výmenu hlavného elektrického prívodu pre nový výťah vrátane revíznej správy.

Mám záujem o návrh riešenia pre náš bytový dom.